Az Alapítvány működése

 1. Az alapítvány neve: Természetes segítség az egészségért, a családi harmóniáért Alapítvány
 2. Az alapítvány nyilvántartási száma: 13-01-0003827, adószáma: 18846955-1-13, bankszámla záma: CIB bank 10700615-71788779-51100005
 3. Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapítvány határozatlan időre létesült.
 4. Az Alapítvány – önállóságának megőrzése mellett – együttműködik mindazon állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetekkel, intézményekkel és más gazdálkodó szervezetekkel, amelyek az alapítványi célok megvalósítása érdekében tevékenykednek.
 5. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
 6. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 7. Az alapítvány székhelye: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 27. I. 5.
 8. Az alapítvány irodájának címe: 1132 Budapest, Victor-Hugo u. 11-15. 2. em. B folyosó 02007-es ajtó. Bejárat a Visegrádi utcából

Az alapítvány alapítója (továbbiakban: Alapító) és vezető tisztségviselője: Horváth-Lukács Judit 

 

Az alapítvány honlapja: 

https://www.lukacsjudit.hu/termeszetes-segitseg-a-/

A legfontosabb emberi értékek, melyekre a munkánkat és tanításainkat alapozzuk, a következők:

 • Hitelesség, megbízhatóság, bizalom, jó szándék, segítőkészség, egészségmegőrzés, szociális érzület,
 • szavahihetőség, mely nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul,
 • tisztességes magatartás, előzékenység, szolgálatkészség, kiváló minőségű munka, a személyiség tisztelete,
 • pozitív jövőkép, pozitív gondolkodás, önállóság, a folytonos megújulás és a fejlődés képessége, hinni a győzelemben, rugalmasság a mindennapokban és a gondolkodásban,
 • az emberi méltóság tisztelete, kölcsönös odafigyelés az embertársakra és a kölcsönös érdekek szem előtt tartása,
 • a problémák indulatmentes kezelése, a személyeskedés és fölény fitogtatásának mellőzése, 
 • figyelem a környezetre, a természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód elmélyítése,
 • hagyomány és értékmegőrzés: az oktatási tradíciók megőrzése és hazánk hagyományinak tisztelete.

A kuratórium

Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 5 fő. A kuratórium tagjait, elnökét az alapító határozatlan időtartamra bízza meg. A kuratóriumi tisztség, annak elfogadásával jön létre.


A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai a vezető tisztségviselői. A kuratórium elnökét a kuratórium tagjai maguk közül választják ki.


Az alapítvány kuratóriumának tagjai      

A kuratórium elnöke


 Horváth Róbert (Budapest)           A kuratórium további tagjai:

 Lóczy Istvánné (Budapest)
 Seiben Józsefné (Nagyréde)
 Herendi Tamás (Maglód)

 

Az Alapítvány célja és tevékenységei >>>

Az Alapítvány működése >>>

Hogyan támogathat minket? >>>

Az Alapítvány elérhetőségei >>>

Itt tudsz jelentkezni az Alapítvány hírlevelére >>>