Hogyan lehet támogató?

Csatlakozás az alapítványhoz:

Az alapítvány nyitott, ennek megfelelően ahhoz minden természetes személy és jogi személy csatlakozhat, amennyiben egyetért céljával, és azt elősegíteni kívánja, adományai növelik az alapítvány vagyonát.

Az alapítvány számlaszáma a következő:

CIB Bank: 10700615-71788779-51100005

IBAN nemzetközi számlaszám: HU52107006157178877951100005

 

Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

Az alapító és csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza, az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést megfelelően kell alkalmazni az alapító és csatlakozó jogutódjára is.

 

A csatlakozás feltételei:

  • A csatlakozni szándékozó nyilatkozik arról, hogy az Alapító Okiratban foglaltakat megismerte, azokat magáénak vallja, és az Alapítvány céljainak eléréséhez szükséges szabályokat elfogadja és megtartja.
  • A csatlakozó által nyújtott vagyoni hozzájárulás lehet vagyoni értékű jog, ingatlan vagy ingó – ezen belül hazai vagy külföldi fizetőeszköz, értékpapír vagy más egyéb dolog, - valamint mindezek hozadéka, függetlenül azok mértékétől.
  • A csatlakozási kérelmet írásban kell a kuratórium elnökéhez benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról, vagy visszautasításáról a kuratórium a kérelem benyújtását követő első ülésen dönt.
  • A csatlakozás a támogatót nem minősíti alapító taggá. A csatlakozók jogosultak – az Alapítvány céljaival egyező – javaslatot tenni az általuk adott vagyon vagy annak egy részét érintő célirányos felhasználásra, de tudomásul veszik, hogy a feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

 

Az Alapítvány célja és tevékenységei >>>

Az Alapítvány működése >>>

Hogyan támogathat minket? >>>

Az Alapítvány elérhetőségei >>>

Itt tudsz jelentkezni az Alapítvány hírlevelére >>>