Újév előtt, Karácsony után... Érdekességek karácsonyi és szilveszteri szokásokról...

 

Mindig is meggyőződésem volt, hogy a sok-sok apró figyelmesség a mindennapokban, a gyengédség, a szeretet, a gondoskodás, a törődés a legfontosabb az életben!

      Sokkal szívesebben emlékszik vissza minden gyermek (az is aki, már felnőtt közben!) azokra a „szürke” hétköznapokra, amikor édesanyja mesét olvasott esténként, a közös hintázásra, homokozásra, amikor reggel úgy ébredt, hogy nagymamája keze által megvarrva a párnán pihent az iskolai jelmeze. A közös kirándulások, ebédfőzések emlékei, a jóízű beszélgetéseké, amikor támaszt nyújtottál csemetédnek, vagy épp érted álltak ki a szüleid… Az az igazi, amikor csilingel a ház a jó kedvtől, a nevetéstől egész évben! 

          Az emberek, - a kevés időt töltök vele -, lelkiismeret furdalásától vezérelve, gyakran kampányszerűen, az ajándékok mennyiségével és drágaságával próbálják meg kifejezni, mennyire szeretik családtagjukat és mennyire törődnek vele!!!

       Ne csak a névnap, születésnap, házassági évforduló, a húsvét, a mikulás és a karácsony ünnepei legyenek fontosak az év 365 napjából, hanem minden nap!

      Amikor most summázod az évedet, ne kizárólag a pénzbevételeidet vedd számba. Ne csak a számok alapján mond azt, hogy jó vagy rossz évem volt! A jó évedet mérd, a becsülettel elvégzett munkáddal, azzal, hogy cselekedeteidért mennyi szeretetet, köszönetet kaptál, hányszor okoztál örömet valakinek, mennyit nevettél jóízűen, mennyi önzetlen segítséget adtál és mennyi jóban volt részed mások által az évben… A pénzbevételek ennek a sok jónak lesznek a következményei!

           A legjobb, ha mindezekért, ami veled történt, hálás vagy! Járja át a szívedet, testedet-lelkedet a jóleső melegség! Légy bőkezű a köszönettel, a dicsérettel!

      Én is köszönöm, a nálunk gyógyulást keresők bizalmát! Nagy öröm számomra, hogy sokszor kilátástalan helyzetekben is tudtunk segíteni! Köszönöm a sok-sok ajánlást! Így hazánk különböző vidékeiről, és külföldről is gyakran járnak hozzánk gyógyulni! 

         Az elismerés munkatársaimnak is szól: Andrásnak, Botinak, Robinak és Vikinek! Köszönöm a nevetekben is lelkiismeretes, szívvel-lélekkel végzett munkájukat!

  Nagyon örülök, hogy tanítványaim, töretlen lelkesedéssel járnak a képzésekre és nagy felelősséggel, gondossággal alkalmazzák is a tanultakat! Így gyógyul gyorsan családjuk apraja-nagyja.  Jól esik és köszönöm, hogy tanfolyamainkra is külditek rokonaitokat, barátaitokat! Mindez jó érzés nekem! Ezért elmondhatjuk: remek évet zártunk!

Boldog Új Évet, boldogságot, békességet, egészséget kívánunk Neked és kedves Családodnak!

Szeretettel: Judit és a Csapat

     A karácsonyi ajándékvásárlás során talán eszünkbe sem jut, vajon honnan és miből erednek, év végi ünnepeink?

Íme egy kis ízelítő:

A Bibliában fennmaradt írások szerint, a karácsonyi ajándékozás története Jézus születéséhez kapcsolódik.

“Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről… Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát” (Mt 2:1, 11, MBT). 

„Mindhárom ajándék Jézus életének és szolgálatának egy-egy szempontját emeli ki. A teljes megváltáshoz és Jézus személyéhez mindhárom ajándék üzenete hozzátartozik. Az arany annak a királynak jár, aki uralkodni fog, és az uralmat nem önkényesen, katonai haderővel ragadta magához, hanem a szeretetével nyerte meg az alattvalóit. A tömjén a főpapé, aki engesztelést végzett értünk egyszer és mindenkorra, és a lelkünknek bebocsátást szerzett Isten országába. A mirha pedig a szenvedő Messiást illeti meg, aki vállalta a kínhalált azért, hogy mi élhessünk. Nem tudom, hogy a bölcsek tudták-e, mit adnak Jézusnak. Akár tudták, akár nem, az ajándékok üzenete az evangélium magvát foglalják össze.”

A fenyőfa állításának eredete:

„Az örökzöldek tisztelete már a germán, a római, az egyiptomi vagy a kelta kultúra hagyományvilágában is ismert volt, örökzöld ág, koszorú vagy fagyöngy formájában.

Az ókori népek a téli napfordulót december 25-én a "Napisten" születésnapjaként ünnepelték. Az ókeresztény vallás szimbolikájában az isteni fényforrást, a sötétségen diadalmaskodó fényt Krisztus szimbolizálta. Az első nikaiai zsinat döntése alapján 325-ben az ókeresztény egyház, erre a napra helyezte Jézus születésének évfordulóját, a karácsony ünnepét. Néhány forrás szerint középkori szokás volt, hogy egy fiatal fát vágtak ki, ami az ifjú élet feláldozását jelképezte, hasonlóan Jézushoz, aki fiatalon áldozta fel életét az emberekért.

Sok egyéb legenda kötődik a karácsonyfához, például hogy Luther Márton állított gyermekének először karácsonyfát. Más források szerint a karácsonyfa elődje a karácsonyi piramis volt, ami egy nagy virágcserépbe állított vagy fatönkhöz erősített deszkaszál volt, melyre két-három vékony, felfelé rövidülő deszkadarabot szegeztek keresztbe. Ezek végén gyertyát gyújtottak. A 18. század közepén kezdték Németország egyes helyein az egyszerű piramist, karácsonyi gallyakkal ékesíteni. 1521-ből, Sélestat városi könyvtárában található az első írásos emlék a fenyőfa árusításáról. Később német közvetítéssel terjedt el Európa többi országában, így Magyarországon is. Ma már a keresztény országokban világszerte állítanak karácsonyfát.” (Wikipédia)

Szilveszteri szokások (babonák, fogadalmak)

A római Saturnalia nevű ünnepére vezethető vissza. Az urak és rabszolgák ilyenkor egy asztalhoz ültek, szünetelt a politizálás is. Az újév kezdetét a 16. századig karácsonykor, december 25-én ünnepelték. 1691-ben, XII. Ince pápa hirdette ki: az év első napja január 1. A szilveszterhez sok babona is kötődik, s ekkor tesszük a legtöbb fogadalmat is.

A babonákról az érdekesség kedvéért, ezért ne vedd komolyan!
Annak idején a legények az ostorral, a kolomppal és a kereplővel az ártó szellemeket próbálták elűzni. Ma a szilveszteri duda hivatott arra, hogy a bajt elijessze. Az év utolsó napja állítólag előre vetíti a következő évet, ezért e napon vannak tiltott és kötelező feladatok, amiket jó betartani. Mosni, teregetni például azért nem szabad, mert kirázzuk a gazdagságot, de éppen ezért nem ildomos még a szemetet sem kidobni. Nem hoznak szerencsét a szárnyasok sem, hiszen hátrafelé kaparják a pénzt, sikert, míg a malacok orrukkal kitúrják számunkra mindezeket. Akinek olyan malaca van, hogy még a malac farkát is meghúzhatja, annak szinte már biztos, hogy a következő év csak csupa jót hozhat. Közismert, hogy az újévi étkezést lencsével kell kezdeni, s ennek a lencsének megfőve szilveszter éjjelén, pontban éjfélkor már a konyha asztalán kell lennie. Pénzt hoz a házhoz az is, ha valami aranyszínűt lógatunk a bejárati ajtó közelébe és/vagy ha apró sós pogácsákat sütünk és eszünk éjfél után.

      Újév napján az első látogatónak mindenképpen férfinak kell lenni, nehogy elinaljon a szerencse. Ez a hagyomány, abban a formában maradt meg, hogy mindig férfinak kell elsőként boldog újévet kívánnia. Az is fontos, hogy újévi első cselekedetünk mi lesz, mert a babona szerint azt csináljuk majd, egész évben! Csoda akkor, hogy ennyi baj van? Lehet, hogy mindez a mámoros szilveszternek köszönhető? L Természetesen ilyen jeles napon nem maradhatnak el a jóslatok sem. A hideg vízbe öntött forró ólom vagy a gyanta formája a jövőt vetítette előre, de ez mára már feledésbe merült, éppúgy, mint az újév napján a jeges vízben való mosakodás az udvaron. Ami az egészséget volt hivatott elhozni a következő évre.

Fogadalmak? Be nem tartott fogadkozások!!!!
A leggyakoribb fogadalmak közül is első helyen áll általában a szent elhatározás, hogy megválunk néhány kilótól. Dohányosoknál szinte minden esetben ugyanaz a fogadalom, szilveszterkor még önfeledten szívom a cigit, de elsején lerakom. A nagy elhatározások sorából nem maradhat ki, hogy többet foglalkozunk magunkkal és szeretteinkkel!

        „Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!” mondta Yoda mester, a Csillagok háborújában. Hidd el, nincs szükséged a babonák „útmutatásainak” betartására, nincs szükséged fogadalmakra, csak következetes cselekedetekre, belső békességre és nyugalomra! Kívánom neked, hogy tapasztald meg 2014-ben!

B orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha!
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő!

É vek ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok!
E lfusson most az óévnek malaca,
T öbbé ne legyen senkinek panasza!

K erüljön betegség, bánat messzire,
Í  rmagjuk is vesszen mind a semmibe!
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak!
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba!
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

Szeretettel: Judit

vissza